Mina Böcker

 

Ny Bok om personliga livserfarenheter som väcker starka känslor
”Hej här har ni mig, en helt vanlig tjej
Jag skrattar och jag ler, men det är ingen som ser
Du får ta mig på orden, jag lever på jorden
Jag är ingen grej, en helt vanlig tjej
Jag känner och jag vill, bara få finnas till
Jag är inget UFO”

 

Personliga livserfarenheter kring bemötande:
Läsaren får en inblick i hur jag upplever att jag blir bemött i olika sammanhang. T.ex. i affärer, på habilitering, av mina personliga assistenter.
Starka känslor:
Boken ger läsaren ett ”wake up call” med starka känslor som förhoppningsvis leder till en större förståelse till att alla människor är människor oavsett hur dom pratar och ser ut
 


Recension för Synlig fast osynlig - En dotters tankar om sina "pappor":
"Boken handlar om Mohas uppväxt utan en biologisk pappa, som när hon fick kontakt med honom i vuxen ålder visade sig vara missbrukare. Hon berättar också om sin ”andra pappa” som hon växte upp med, och hur han helt klippte av kontakten med henne när han och Mohas mamma separerade. Något som påverkat Moha starkt, då hon både saknade sin ”plastpappa” och samtidigt förlorade en ”plastsyster” – hans dotter som hon också växte upp med. Boken är naket ärlig, känslosam, lättläst och starkt berörande. "


 


Recension för Synlig fast osynlig - I svaghetens styrka
En bok om ADHD och Autism
– Vad sker bakom fasaden och hur ska jag förklara för omgivningen att jag ibland har kaos inombords?

"I boken ger Moha förslag på hur man
kan agera för att undvika kaos, missförstånd och stress. För att istället uppnå struktur, balans och harmoni.
Hon delar frikostigt med sig av personliga erfarenheter rörande kommunikation, beteende och bemötande och ställer frågor
som öppnar upp för diskussion.
Boken är lättläst och ärligt skriven.
Den kan användas som undervisningsmaterial för elever,
assistenter och medmänniskor."