Mina Böcker

 

”Boken är en livsresa, min livsresa. Du får följa med mig i en flytt och hur det är att flytta med
funktionsvariationer. Det som borde vara lätt är många gånger en kamp. Det tar otroligt mycket kraft
att flytta då all förändring är tuff för mig. Det stöd jag trodde skulle finnas fanns inte och jag såg hur
min mamma fick släppa allt för att agera för och åt mig. Jag såg henne ur ett helt annat perspektiv.
Ett ”Wake up call” gentemot den mamman som innan alltid kämpat i det dolda för mig. Jag visste
inte men nu vet jag. ”Det är inte okey – Sverige är bra men vi är fan inte där”.
I efterhand vill jag påstå att flytten gav mig ett nytt liv. Jag blev som pånyttfödd och det jag upplevde, såg och kände var starkt. Självreflektioner fick mig att lära mig om mig själv och forma verktyg som
gav mig ett klarseende.
Jag hittade mig själv inom mig själv. Om du vill veta hur – läs boken – den är kraftfull liksom jag.”
 

"Var på Ica idag och på vägen ut mötte jag denna fantastiska tjej. Har läst dom 4 första delarna bara men wow en fantastisk bok och en fantastisk människa. Både adhd,autism och en cp-skada och ändå gör så mycket är otroligt inspirerande. Tycker alla borde köpa den här boken!" Recension av Hanna Asceric för boken
Synlig fast osynlig - Fri i otryggheten


Boken är baserad på hur mitt liv fungerar med både synliga och osynliga handikapp. Jag skriver öppet om ett förhållningssätt som heter Lågaffektivt bemötande.
Det finns människor i samhället som missar det viktigaste – ”VAD SOM SKER PÅ RIKTIGT”.

Boken skapar förändring och nytänkande

"Jag började läsa boken direkt och kunde inte sluta. Jag har arbetat med människor som är drabbade av olika sorters handikapp, både fysiska och psykiska, i snart 30 år och känner igen mycket av det du beskriver. Med tiden har jag lärt mig precis detta du beskriver och känner igen mig i bägge aspekterna från att inte veta till att nu veta så gott det går utan att ha ett handikapp. Som sagt jag blev rörd när jag sträckläste boken, för det gick inte att sluta för den är skriven på ett mycket träffande sätt och borde vara ett komplement till alla vårdutbildningar och utbildningar för dom som skall jobba med människor över huvud taget." Recension av Lars Andersson för boken
Synlig fast osynlig - Jag är inget UFO 

 

Personliga livserfarenheter kring bemötande:
Läsaren får en inblick i hur jag upplever att jag blir bemött i olika sammanhang. T.ex. i affärer, på habilitering, av mina personliga assistenter.
Starka känslor:
Boken ger läsaren ett ”wake up call” med starka känslor som förhoppningsvis leder till en större förståelse till att alla människor är människor oavsett hur dom pratar och ser ut
 

"Boken handlar om Mohas uppväxt utan en biologisk pappa, som när hon fick kontakt med honom i vuxen ålder visade sig vara missbrukare. Hon berättar också om sin ”andra pappa” som hon växte upp med, och hur han helt klippte av kontakten med henne när han och Mohas mamma separerade. Något som påverkat Moha starkt, då hon både saknade sin ”plastpappa” och samtidigt förlorade en ”plastsyster” – hans dotter som hon också växte upp med. Boken är naket ärlig, känslosam, lättläst och starkt berörande." Recension av Ewa Nilsson för boken
Synlig fast osynlig - En dotters tankar om sina "pappor"


 

"Den här boken är ett fantastiskt hjälpmedel för dem, som skall bli assistenter för andra med liknade
diagnoser. Den kan mycket väl användas i undervisning på olika nivåer.
Genom boken har jag insett, hur lite jag känner till om dessa handikapp. Här får man en inblick i
vilken komplex verklighet dessa handikapp innebär och hur Moha enkelt beskriver sin personlighet.
Jag upplever boken som mycket läsvärd.
När jag läst den, har jag frapperats av Moha’s rättframma ärlighet och hur hon öppet beskriver sina
handikapp och svagheter men också sin inneboende styrka.
Boken har gett mig en önskan att få möta henne personligen. En människa med en stark
personlighet, som ständigt med glädjefull öppenhet, vill lära oss vanliga, att människor med osynliga
handikapp är lika värdefulla och unika som alla andra i vårt samhälle." Recension av Jan-Erik Mattsin för boken
Synlig fast osynlig - I svaghetens styrka"


En bok om ADHD och Autism
– Vad sker bakom fasaden och hur ska jag förklara för omgivningen att jag ibland har kaos inombords?
Boken är lättläst och ärligt skriven.
Den kan användas som undervisningsmaterial för elever,
assistenter och medmänniskor."